நீண்ட நாட்கள் பிறகு!!!

on Thursday, February 4, 2010


ஷர்விகா 18 மாத பாப்பா :)
நிறைய சேட்டை பண்றா , நிறையவார்த்தைகள் பேசுறா...
சில நேரம் ஆபீஸ் போகும் போது அலரா :(
சனிகிழமை "அம்மா ஆபீஸ்" நு சொல்றா :)

Favourites!!!!!

on Saturday, June 20, 2009

Sharvi has got her own interest at this age!!!

She just loves certain advertisements like,
Mirinda (Ammadi song), Dhinakaran No 1,Vodafone Zoo Zoo,Hamam

Sharu's fav rhymes are Twinkle Twinkle, ABC, Baa Baa black sheep and in tamil அம்மா இங்கே வா வா, மியாவ் மியாவ் ( her dad just change the lyrics, but she loves tht!!! ), பாப்பா பாப்பா கதை கேளு.

Her very fav song is "Mundhinam Paarthenae" from Vaaranam Aayiram.. She starts to clap her hands. Sometimes it makes her sleep and also if she hears in her sleep she just wake up. If we sing the song while she is crying, she just stop crying and listen to us with a smile!!!
This song has got a grt power!! :)

Cutty...

on Wednesday, May 13, 2009

Sharvika is 10 months old.. And she became more mischievous :)
She just take all things from my hand bag and throws out....
She looks so cute when she tries to search for her toys under sofa, bed... just lie down and search...
i think i have to take a snap of it....

Life has became so busy after becoming a mom.. Sharvika became the first priority.. Krish is moved to second place!!!!!

Till todate...

on Saturday, April 4, 2009


My sweet little darling was born on July 10 2009 by 12.21 pm. We were searching for a nice name till a day before the naming ceremony... Named her as SHARVIKA.. It means Universal....

Milestones acheived, by 5th month she sat without support ,crawled by 7th month and now she stands with support. She just dont want to sit in a place... Just want to stand with some support.

Change in my Life...

on Sunday, March 29, 2009

To say the truth, I am not at all interested in these blogs.
But My sweet little angel made me to write a blog !!!! :)
Awaiting for the positive changes she going bring into my life....

Hello

on Saturday, March 28, 2009

I would like to share my experiences as mom.